Bautahøj i Verden

Hvis der ude og hjemme skal skabes udvikling og resultater hen imod en bæredygtig verden i 2030, kræver det en indsats fra alle. Den ekstra indsats vil vi på Bautahøj gerne gøre. Derfor arbejder vi på Bautahøj med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Kampen for en bedre verden kræver både en indsats fra store spillere som regeringer og globale organisationer – og fra mindre lokale virksomheder som os.

Hvilke verdensmål fokuserer Bautahøj på?

I Bautahøj har vi konkret valgt at fokusere på 5 af de 17 verdensmål, fordi det specielt er her, VI kan gøre en forskel i hverdagen.

Verdensmål nr. 3

På Bautahøj arbejder vi med at skabe et arbejdsliv, hvor der er fokus på den enkeltes helbred & sundhed.
Vi tilbyder træningsfaciliteter & vejledning fra vores sundheds- forsikring.
Vi arbejder med at tilrettelægge vores logistik, således at de fysiske belastninger bliver reducerede.

Verdensmål nr. 4

Bautahøj er involveret i Campus Frederikssund,- Integration af flygtninge, inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Verdensmål nr. 7

Bautahøj er i gang med at energioptimere bygningerne. ”Skallen” isoleres, vinduer udskiftes løbende. Vi arbejder med et jordvarme- projekt. Bautahøj har ladestation til el-biler.

Verdensmål nr. 11

Bautahøj arbejder på at handle lokalt, af lokale erhvervsdrivende, bruger lokale håndværkere, og er med i netværk der dyrker dette formål. De råvarer vi kan hente lokalt, bruges. Ift leverandører, puljes leveringer hvor muligt.

Verdensmål nr. 12

Affaldssortering,- vi sortere vores affald. Der anvendes milde kemikalier til rengøring, der alle er miljøcertificerede, endvidere optimale doseringssystemer. Vi har eget rensningsanlæg til vores spildevand.