Bautahøj i Verden

Hvis der ude og hjemme skal skabes udvikling og resultater hen imod en bæredygtig verden i 2030, kræver det en indsats fra alle. Den ekstra indsats vil vi på Bautahøj gerne gøre. Derfor arbejder vi på Bautahøj med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Kampen for en bedre verden kræver både en indsats fra store spillere som regeringer og globale organisationer – og fra mindre lokale virksomheder som os.

Hvilke verdensmål fokuserer Bautahøj på?

I Bautahøj har vi konkret valgt at fokusere på 5 af de 17 verdensmål, fordi det specielt er her, VI kan gøre en forskel i hverdagen.

Verdensmål nr. 4

Vi er involveret i Campus Frederikssund for at højne kvaliteten i undervisningen, og vi laver projekter med elever og lærere fra Skibby Produktionsskole. Ydermere arbejder vi med erhvervsundervisning for de mest udsatte borgere i kraft af vores kvalificerende arbejdstræning af flygtninge og inklusion af borgere med helbredsudfordringer.

Verdensmål nr. 6

Vi sorterer altid vores affald for at øge muligheden for genanvendelse. Vi anvender kun milde, miljøcertificerede kemikalier til rengøring og begrænser mængden gennem optimerede doseringssystemer med bedre vandkvalitet for øje. Rent vand betyder så meget for os, at vi har vores helt eget rensningsanlæg til spildevand.

Verdensmål nr. 7

Vi energioptimerer kontinuerligt Bautahøj-bygningerne. ”Skallen” isoleres, vinduer udskiftes løbende og solfilm monteres på større vinduesflader. Endvidere har vi et solcelleanlæg på vej, der kan levere omkring 20% af vores el-behov. Bautahøj støtter op om overgangen fra fossildrevne køretøjer til el-biler og tilbyder derfor også el-ladestander på parkeringspladsen.

Verdensmål nr. 12

Bæredygtig indkøbspraksis: Vi prioriterer at handle lokalt og at samarbejde med lokale erhvervsdrivende. Vi er også med i organisatoriske netværk, der generelt styrker dette formål. Vi handler lokale råvarer og puljer vores leveringer, når det er muligt.

Verdensmål nr. 13

Vi arbejder på at reducere vores samlede CO2 udledning med ca. 35% henover de næste to og et halvt år. Det gør vi dels ved at udskifte fossile brændsler med træpiller og dels ved at forbedre husets klimaskal.